[java] Mockrunner

http://mockrunner.sourceforge.net/examples.html
strutstestcase のようだが、verifyActionMessageValues()というメソッドはstrutstestcaseにはなかった気がする。試す価値はありそうな。